"מקום"- סדנא לתלמידי תיכון קרית שרת, חולון    אוצר: זיו תדהר  

שאלות של של זהות, מקומיות, שייכות והשתייכות למקום, הן מן הסוגיות המרתקות שאמנים נדרשים אליהן. תחושת הזדהות וקרבה של ישראלים לסביבות העירוניות שבהן הם חיים ופועלים, אינה מובנת מאליה. ישראל היא מדינת הגירה והחלק המכריע של הנוף העירוני בה הוא בן עשרות שנים בודדות. ישראלים צעירים וותיקים כאחד, אינם מצטיינים בהכרה מעמיקה של הסביבה העירונית. יש שהם בוחרים במודע להימנע מחלקים מסוימים בסביבתם וחמור מכך, הם אף מפתחים כלפיהם רתיעה וסלידה. אלה מובילים לניכור, זרות, הסתגרות, התנתקות ובמקרים קיצוניים גם לאלימות בין קבוצות אוכלוסיה שונות בעיר. לאמנים צעירים בראשית דרכם ראוי שיהיה מה לומר על כל אלה.

הבחירה שלהם להתערב, לנקוט עמדה, ולהשאיר חותם במרחב העירוני, היא ביטוי לכוח העצום שגלום במעשה האמנותי. מעשה שבכוחו להפוך מרחב טעון, לא ברור, או חסר פנים, ל"מקום" בעל הגדרה וזהות חדשים. כפועל יוצא מכך נוצרת הזדמנות להתרקמות שדה רגשי חדש של שייכות, איכפתיות והזדהות מצד האמן ומצד האוכלוסיה שבה הוא פועל.  

משתתפי הסדנא התנסו בדרכי לימוד, תיעוד  ומחקר של סביבות עירוניות לצורך גיבוש פרויקט אישי שתכליתו הצעה ממשית להתערבות פיזית במרחב.

להלן מבחר עבודות של המשתתפים המעניקים פרשנות חדשה לסביבה הפיזית של בית הספר שלהם 

הוספת תגובה: 
 

המלצות של זיו:

My Facebook
> פורסם ב-04/10/2011

מי אמר הומו
> פורסם ב-25/07/2011